Thursday, July 20, 2006

Spirit - Bayang Semu

Photobucket - Video and Image Hosting
01 Bayang Bayang Semu
02 Nada Nada Asmara
03 Elisa (Instrumental)
04 Asa Pasti
05 Motor Cade
06 Tawa
07 New Funk (Instrumental)
08 Langkah Pertama
09 Lobby (Instrumental)
10 Ilusi (Kau Ini Siapa)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home